Home tips

tips

Tăng nét bằng Filter High Pass

Để tăng nét hiệu quả cho 1 layer bạn có thể dùng: b1. Nhân đôi layer Ctrl + J b2. Chuyển chế độ hòa trộn: Overlay , sau đó chọn Filter > Other > High Pass b3. Điều chỉnh thanh trược Radius để chọn độ nét phù hợp

Pin It on Pinterest